Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Affald

   

 

Affald og tom emballage skal anbringes på særligt indrettede pladser eller i containere, som jævnligt tømmes.

Man skal bortskaffe materialer og affald i henhold til affaldsregulativet for den pågældende kommune.

Materialer og affald må ikke placeres, så man ikke kan fjerne vand, sne og pløre.

Vær opmærksom på, at der er særlige regler og foranstaltninger i forbindelse med affaldshåndtering af asbest, epoxy- og isocyanatprodukt­er samt PCB. Herunder spild, tom emballage, brugt arbejdstøj m.m.

Gode links

Asbest-huset.dk – om forebyggelse af udsættelse for asbest

Renover-sikkert.dk – om farlige stoffer i gamle byggematerialer

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.