Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Arbejde i højden

   

Ved planlægningen af en byggeopgave i højden eller i dybden skal der altid tages stilling til, hvilke hjælpemidler der er nødvendige for at udføre arbejdet fuldt forsvarligt. Herunder hvilket teknisk hjælpemiddel, som er sikkerheds- og sundhedsmæssigt mest forsvarligt og bedst egnet at bruge til opgaven, fx et valg mellem stillads, personløfter (lift) eller stige.

Tjek bl.a. om:

  • der er brugsanvisninger/opstillingsvejledninger m.m. på arbejdssted­et
  • der er plads til at transportere de tekniske hjælpemidler før og efter arbejdets gennemførelse
  • adgangs- og transportveje er gode og brugbare
  • der er særlige risici ved brugen af tekniske hjælpemidler
  • alle har fået en egentlig oplæring (træning)
  • hvem der må arbejde med hjælpemidler (fx certifikatkrav, alders­begrænsning osv.)

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger