Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of Arbejde med forurenet jord – print

Arbejde med forurenet jord

   

Branchevejledning om arbejde med forurenet jord beskriver de overvejelser og foranstaltninger, der er nødvendige for, at arbejde med forurenet jord kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Vejledningen indeholder en introduktion til forundersøgelser og sammenhængen mellem de lovgivningsmæssige rammer på henholdsvis arbejdsmiljø- og miljøområdet.

Desuden gennemgås forskellige typer af foranstaltninger samt ansvaret for, at de etableres og anvendes.

Vejledningen omfatter god praksis i forhold til alle, der kommer i nærheden af/kontakt med den forurenede jord. Det gælder således også maskinførere og chauffører, der transporterer forurenet jord.

Endelig indeholder vejledningen oversigter over forureningsstyper fra tidligere industriaktviteter samt forskellige forureningers sundshedsskadelige virkning på mennesker.

Arbejde med forurenet jord

Udgivet 2022

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger