Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of arbejde-med-forurenet-jord

Arbejde med forurenet jord

   

Branchevejledning om arbejde med forurenet jord beskriver de overvejelser og foranstaltninger, der er nødvendige for, at arbejde med forurenet jord kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Vejledningen giver en introduktion til de vigtigste jordkemiske begreber og sammenhængen mellem de lovgivningsmæssige rammer på henholdsvis miljø-, affalds- og arbejdsmiljøområdet.

Desuden gennemgås forskellige typer af foranstaltninger samt ansvaret for, at de etableres og anvendes.

Selv om vejledningen primært henvender sig til firmaer, der arbejder med forurenet jord, vil flere af vejledningens afsnit også indeholde referencer til de pligter og det ansvar, som både den projekterende og bygherren har.

Vejledningen kan derfor også med fordel anvendes i forbindelse med forundersøgelser og projekteringen af byggeri eller anlægsarbejde samt i forbindelse med bygherrens daglige koordinering på byggepladsen.

Endelig beskriver vejledningen god praksis og eksempler på konkrete instruktioner for alle, der kommer i nærheden af/kontakt med den forurenede jord. Det gælder således også chauffører og de folk, der arbejder andetsteds på eksempelvis en plads med punktvis forurening.

I bilagene findes forskellige oversigter bl.a. over sammenhængen mellem forureningstyper og arbejdsmiljømæssige risici.

Arbejde med forurenet jord

Udgivet 2011

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger