Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of Branchevejledning om arbejde med isoleringsmaterialer – print

Arbejde med isoleringsmaterialer

   

Arbejde med isoleringsmaterialer udføres mange steder i byggeriet og af en række forskellige faggrupper ved såvel nybyggeri som renoveringsopgaver.

I denne vejledning beskrives arbejdsmiljøpåvirkninger, forholdsregler og god praksis ved både bygningsisolering og teknisk isolering, herunder fra støv, dampe og belastende arbejdsstillinger.

Vejledningen indeholder afsnit om særligt støvende arbejde og arbejde med gammel mineraluld, og afsluttes med en gennemgang af ansvar og pligter for bygherre, projekterende/rådgivende, arbejdsgiver og ansat.

Arbejde med isoleringsmaterialer

Udgivet 2021

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger