Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of arbejde-med-isoleringsmaterialer

Arbejde med isoleringsmaterialer

   

Der er mange mennesker i byggeriet, som arbejder med isoleringsmaterialer, og i nogle fag udgør isoleringsarbejdet en stadig større del af det daglige arbejde.
Denne vejledning beskriver, hvordan man kan fjerne eller nedsætte arbejdsmiljøbelastninger som fx støv og dårlige arbejdsstillinger.

Vejledningen er bygget op, så der først er en beskrivelse af de pligter, man har som bygherre, projekterende, arbejdsgiver og ansat. Derefter følger afsnit om planlægning af isoleringsarbejde ved såvel nybyggeri som ved efterisolering og ombygninger. Dertil kommer afsnit med anbefalinger inden for de forskellige arbejdsprocesser, hvor isoleringsmaterialer indgår, og til slut vises en række beskrivelser af forskellige isoleringsmaterialer.

Arbejde med isoleringsmaterialer

Udgivet 2009

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger