Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Arbejdsleder

   

Udpegning af arbejdsleder til Arbejdsmiljøorganisationen (AMO)

Arbejdslederne udgør sammen med arbejdsmiljørepræsentanten medlemmerne af arbejdsmiljøgruppen.

Det er den arbejdsleder, der har den direkte ledelse af og tilsynet med arbejdet inden for arbejdsmiljøgruppens område, der skal indgå i
arbejdsmiljøgruppen.

Arbejdsledere til AMO udpeges af arbejdsgiveren blandt virksomhedens arbejdsledere. Valget af arbejdsleder skal ske ud fra en vurdering af, hvem der både har direkte arbejdsledelse og et godt overblik over hele området.

Den arbejdsleder, der er medlem af arbejdsmiljøgruppen, fungerer som repræsentant for alle de ledere, der er i gruppens område.

Arbejdslederne i arbejdsmiljøgrupperne har både ret og pligt til at deltage i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, ligesom de skal gives den fornødne tid til at passe arbejdsmiljøarbejdet.

Arbejdslederrepræsentanterne i arbejdsmiljøudvalget vælges blandt de arbejdsledere, der er sikkerhedsgruppemedlemmer.

En arbejdsleder må ikke stilles ringere på grund af sit arbejde som medlem af arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdslederen kan ikke uden videre afskediges på grund af sit arbejdsmiljøarbejde. Hvis arbejdslederen eller dennes organisation eller arbejdsgiveren udtaler, at afskedigelsen er begrundet i arbejdsmiljøforhold, kan arbejdslederens ansættelsesforhold i opsigelsesperioden ikke afbrydes, før afskedigelsen har været forhandlet af de relevante parter.

Arbejdslederne kan ikke vælges og kan ikke deltage i valget af arbejdsmiljørepræsentanter.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger