Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Arbejdsmiljøarbejdet på bygge- og anlægspladser

   

Virksomheden skal oprette en arbejdsmiljøorganisation på byggepladser og andre midlertidige og skiftende arbejdssteder uden for virksomhedens faste arbejdssted, hvis der er beskæftiget 5 personer eller flere for samme arbejdsgiver i en periode på mindst 14 dage. Husk også at tælle eventuelt indlejet arbejdskraft med.

Dette gælder uanset, hvor mange, der er ansat i virksomheden, og om de ansatte på byggepladsen samtidig er dækket af en arbejdsmiljøorganisation i hjemmevirksomheden.

Arbejdsmiljøorganisationen på byggepladsen består af en medarbejder (arbejdsmiljørepræsentant) valgt af og blandt medarbejderne på  pladsen, arbejdslederen på stedet og arbejdsgiveren eller dennes repræsentant.

Arbejdsgiveren, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdslederne i arbejdsmiljøorganisationen skal deltage i opstartsmøder, sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger, som bygherren eller arbejdsmiljøkoordinatoren indkalder til.

Arbejdsmiljøudvalg på bygge- og anlægspladser

Hvis der er 35 eller flere ansatte fra samme virksomhed beskæftiget på en bygge- og anlægsplads i mindst 4 uger, skal virksomheden oprette et arbejdsmiljøudvalg.

Arbejdsmiljøudvalget sammensættes af medlemmer eller repræsentanter fra de arbejdsmiljøgrupper, der er oprettet i virksomheden på pladsen.

Udvalget skal medvirke aktivt til en samordning af arbejdsmiljøarbejdet med andre virksomheder, når der udføres arbejde på samme arbejdssted.

Arbejde på fremmed virksomhed

De, der arbejder på en fremmed virksomheds område, skal foruden de regler, der gælder for det arbejde, de skal udføre, også rette sig efter de arbejdsmiljøregler, der gælder for den virksomhed, de arbejder på.

Gode links

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger