Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Arbejdsmiljøloven

   

Arbejdsmiljølovgivningen indeholder regler med krav til arbejdsmiljøet, der skal overholdes i virksomheder og på byggepladser. Målet er at sikre, at arbejdsmiljøet er forsvarligt i alle virksomheder og på alle byggepladser.

Arbejdsmiljølovgivningen består af arbejdsmiljøloven samt en række bekendtgørelser, der uddyber og præciserer reglerne i loven.

Reglerne i arbejdsmiljølovgivningen siger noget om målet for arbejdsmiljøindsatsen, men ikke noget om metoderne og midlerne til at opnå målet. Det er altså virksomhedens ansvar at vælge, hvad der skal gøres og gennemføres for at overholde arbejdsmiljølovgivningen.

Bekendtgørelser

En mere detaljeret beskrivelse af kravene til arbejdsmiljøet findes i
bekendtgørelserne. Det drejer sig fx om:

  • Bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde
  • Bekendtgørelsen om bygherrens pligter
  • Bekendtgørelsen om asbest
  • Bekendtgørelsen om støj
  • Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler
  • Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler

Arbejdsmiljøloven og tilhørende bekendtgørelser skal følges af alle byggeriets aktører: arbejdsgivere, arbejdsledere, ansatte, bygherrer, projekterende, rådgivere, leverandører m.fl.

Det er strafbart ikke at følge arbejdsmiljøloven og bekendtgørelserne, og overtrædelser kan føre til bøder eller fængsel.

Vejledninger

At-vejledninger

En At-vejledning, At-anvisning eller At-meddelelse er udstedt af
Arbejdstilsynet og vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljøloven og bekendtgørelserne skal fortolkes og forstås, samt hvilken praksis der gælder i forhold til opfyldelsen af reglerne. En At-vejledning indeholder en beskrivelse af de vigtigste arbejdsmiljøregler på et område. Vejledningerne beskriver, hvordan virksomhederne kan leve op til reglerne. Der kan anvendes andre metoder end dem, der er beskrevet i vejled­ningerne, men sikkerhedsniveauet skal være mindst det samme. Det vil altid fremgå tydeligt af vejledningerne, når der er et bindende metodekrav på et område.

Arbejdsmiljøloven, bekendtgørelserne, At-vejledningerne og andet
informationsmateriale fra Arbejdstilsynet kan findes på www.at.dk

Branchevejledninger

Branchevejledninger beskriver god branchepraksis der er aftalt mellem fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer (parterne inden for bygge- og anlægssektoren). Vejledningerne indeholder konkrete anbefalinger til virksomhederne. De er udarbejdet af Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA Bygge & Anlæg) eller et andet branchefællesskab og er gennemgået af Arbejdstilsynet. Følger man branchevejledningernes anbefalinger, overholder man også arbejdsmiljølovgivningen for det område, der er beskrevet i vejledningen.

Gode links

at.dk  kan du finde regler m.m. om arbejdmiljø fra Arbejdstilsynet.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger