Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of Arbejdsmiljøorganisationen på byggepladser – print

Arbejdsmiljøorganisationen på byggepladser

   

BFA Bygge og Anlæg har udarbejdet 6 vejledninger om, hvilke krav der er til samarbejde om arbejdsmiljø. Det kan fx  være organisering af arbejdsmiljøarbejdet på virksomheder og byggepladser, indhold af samarbejdet, pligter og ansvar samt krav til uddannelse. Vejledningerne indeholder også eksempler og gode råd.

Vejledningen beskriver de krav, der er til den enkelte virksomhed til at oprette AMO på en byggeplads. Desuden beskriver vejledningen arbejdsgiverens og de ansattes pligter i forhold til AMO på byggepladsen samt AMO ́s opgaver her. Vejledningen beskriver desuden, hvilke krav der er til sikkerhedsmøder på bygge- og anlægspladser samt krav, der skal efterleves, når man arbejder på en fremmed virksomhed.

Arbejdsmiljøorganisationen på byggepladser

Udgivet December 2020

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger