Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Arbejdsmiljørådgivning

   

Virksomheder kan med fordel drage nytte af at inddrage autoriserede arbejdsmiljørådgivere i deres forebyggende arbejdsmiljøindsats samt i løsningen af konkrete arbejdsmiljøproblemer.

Tag arbejdsmiljøorganisationen med på råd, både når man vælger rådgiver og i selve processen sammen med rådgiveren

Vælg den rigtige rådgiver. Nogle rådgivere er autoriserede på bestemte områder, mens andre er autoriseret til at kunne yde arbejdsmiljørådgivning inden for alle områder

Man kan fx søge rådgivning om:

  • Indkøb af maskiner og værktøj
  • Erstatning af farlige stoffer med mindre farlige
  • Leverandører af tekniske hjælpemidler
  • Indsats for at forebygge ulykker
  • At vurdere arbejdsprocesser og opstille handlingsplaner
  • Måling af fx støj, asbest, PCB m.m.

Arbejdstilsynet kan i særlige tilfælde pålægge en virksomhed at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Virksomheder og medarbejdere, der er omfattet af konsulentordningen Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-Bus), kan frit bruge denne ordning til vejledning om konkrete problemstillinger. Læs mere på www.bam-bus.dk

Gode links

Via Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-Bus) kan du få hjælp og rådgivning til virksomhedens arbejdsmiljøindsats.

bygergo.dk kan du finde gode tekniske hjælpemidler til byggebranchen 

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger