Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Arbejdsmiljøsystemet

   

Der er fire vigtige aktører, der har indflydelse på udviklingen af nye regler og fortolkningen af arbejdsmiljøloven og gældende regler. Det er:

 • Myndigheder (Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet), der
  administrerer loven, udsteder bekendtgørelser og fører tilsyn med, at virksomhederne overholder arbejdsmiljølovgivningen.
 • Partssystemet (Arbejdsmiljørådet og de 5 branchefællesskaber for arbejdsmiljø), som består af repræsentanter fra fagforeningerne og fra ledernes og arbejdsgivernes organisationer. Partssystemet inddrages i forbindelse med ændringer af arbejdsmiljølovgivningen og formidler god arbejdsmiljøpraksis til virksomhedernes ledere og ansatte.
 • Arbejdsmiljøklagenævnet, som behandler klagesager over Arbejdstilsynets afgørelser. Nævnet er uafhængigt af Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet. Formanden og medlemmerne er udpeget af beskæftigelsesministeren – organisationerne udpeger medlemmer, som formelt godkendes af beskæftigelsesministeren.
 • Domstolene, som træffer den endelige afgørelse i straffesager.

Også andre institutioner kan ifølge arbejdsmiljøloven hjælpe virksomhederne med at forebygge arbejdsmiljøproblemer.

 • Arbejdsmiljøorganisationen er virksomhedens egen arbejdsmiljø­enhed, som ledelsen inddrager i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde
 • De arbejdsmedicinske klinikker og afdelinger på sygehusene kan undersøge, om lidelser eller sygdomme skyldes arbejdet. Klinikkerne kan også i samarbejde med virksomhederne være med til at forebygge skaderne.
 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) gennemfører forsknings- og udviklingsprojekter, der kan hjælpe myndigheder, parter og virksomheder med at undersøge og kortlægge arbejdsmiljøproblemer og udvikle bedre metoder til at forebygge.
 • Autoriserede arbejdsmiljørådgivere, der er godkendt af Arbejdstilsynet, kan hjælpe virksomheder med at kortlægge og løse arbejdsmiljøproblemer.
 • Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-Bus). Virksomheder og medarbejdere der, er omfattet af konsulentordningen Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-Bus), kan frit bruge denne ordning til vejledning om konkrete problemstillinger. Se mere: www.bam-bus.dk.

Gode links

at.dk  kan du finde regler m.m. om arbejdmiljø fra Arbejdstilsynet.

Via Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-Bus) kan du få hjælp og rådgivning til virksomhedens arbejdsmiljøindsats.

nfa.dk kan du finde forskningsrapporter og anden viden om arbejdsmiljø.

På at.dk findes en oversigt over alle arbejdsmedicinske klikker i Danmark.

Her kan du finde en samlet oversigt over alle 5 branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger