Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Arbejdsmiljøuddannelsen

   

Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisation­en skal gennemføre en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage hos en udbyder, der er godkendt af Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter, at den pågældende arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder er valgt eller udpeget.

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsgiveren skal tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen at deltage i 2 dages supplerende
arbejdsmiljøuddannelse i deres første funktionsår. Tilbuddet gælder dem, som har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage. Tilbuddet skal kunne dokumenteres.

De supplerende uddannelser på i alt 2 dage skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for de første 9 måneder og afsluttet inden for de første 12 måneder af funktionsperioden.

Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisa­tionen skal i hvert funktionsår – så længe de fungerer i arbejdsmiljøorganisationen – tilbydes supplerende uddannelse på minimum 1½ dag. Uddannelser på i alt 1½ dag skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for samme funktionsår.

Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal sikre relevant opdatering og styrke kompetencerne hos arbejdsmiljørepræsentanter og
arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen.

I virksomheder med arbejdsmiljøorganisation skal der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for de supplerende uddannelser, der skal tilbydes arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljø­organisationen. Kompetenceudviklingsplanen skal tage højde for virksomhedens arbejdsmiljøbehov.

BFA – Bygge & Anlæg vil i samarbejde med forskellige kursusudbydere løbende udvikle og tilbyde branchen relevante kurser i forbindelse med den supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Regler om særlige arbejdsmiljøfaglige uddannelser

I forbindelse med en række arbejder med bl.a. asbest, stilladsopstilling, svejsning, teleskoplæsser, kran m.m., er der krav om særlig
arbejdsmiljøfaglig uddannelse.

Arbejdsgiveren må ikke beskæftige nogen med arbejde omfattet af de særlige uddannelseskrav, der ikke er i besiddelse af henholdsvis et
certifikat eller et uddannelsesbevis fra AMU eller en teknisk skole.

Har man erhvervet sin arbejdsmiljøfaglige uddannelse eller certifikat i et andet land end Danmark og skal arbejde inden for det pågældende arbejdsområde i Danmark, skal Arbejdstilsynet for en række arbejdsmiljøfaglige uddannelser vurdere de enkelte personers kvalifikationer, inden de påbegynder arbejdet i Danmark. Ved en række jobs må
arbejdsgiveren ikke beskæftige personer, der ikke er i besiddelse af et anerkendelsesbrev fra Arbejdstilsynet.

Se mere om reglerne vedrørende arbejdsmiljøfaglige uddannelser og reglerne for anerkendelse af kvalifikationer erhvervet i udlandet på www.at.dk.

Som indehaver af et udenlandsk uddannelsesbevis skal man, eller ens arbejdsgiver, ansøge Arbejdstilsynet for at få anerkendt sine kvalifikationer.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Bevis for nationalitet, fx kopi af pas
  • Navn, adresse og fødselsdato
  • Oplysninger om, hvorvidt det drejer sig om midlertidigt, lejlighedsvist eller fast arbejde
  • Navn og adresse på indsenderen
  • Dokumentation for erhvervserfaring og/eller uddannelse.

Ansøgningen skal sendes til:
Arbejdstilsynet
Landskronagade 33
2100 København Ø
eller den elektroniske postkasse: postkasseanerkendelse@at.dk

Arbejdet må for en del arbejdsmiljøfaglige uddannelser, ikke påbegyndes før Arbejdstilsynet har vurderet personernes kvalifikationer og har udstedt anerkendelsesbreve.

Yderlig information kan fås ved henvendelse til Arbejdstilsynet eller via vejledning (F.1.7) på www.at.dk.

Gode links

Lister over godkendte udbydere af arbejdsmiljøuddannelse

Supplerende arbejdsmiljøuddannelser

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger