Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Arbejdspladsvurdering

   

Alle virksomheder med ansatte skal lave en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV’en sikrer systematik i arbejdsmiljøarbejdet og er med til at forebygge ulykker og skader.

Virksomheden skal sikre, at APV’en indeholder følgende fem elementer eller faser i APV-arbejdet:

 • Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
 • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 • Inddragelse af virksomhedens sygefravær
 • Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af handlingsplan
 • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Som virksomhed kan man selv vælge, hvilken metode man vil bruge til at lave en APV, men indholdet er fastlagt i arbejdsmiljøloven. En APV skal som minimum vurdere:

 • Fysiske påvirkninger (fx støj, kulde og træk)
 • Kemiske påvirkninger (fx fugemasse)
 • Biologiske påvirkninger (fx risiko for smitte)
 • Ergonomiske påvirkninger (fx arbejdsstillinger og tunge løft)
 • Psykiske påvirkninger (fx tidspres)
 • Risikoen for ulykker (fx arbejde i højden).

Bygge- og anlægsvirksomheder arbejder for det meste uden for hjemmevirksomheden. Når man skal arbejde med APV’en, er det derfor vigtigt at vurdere, om der er særlige arbejdsmiljøproblemer på de skiftende eller midlertidige arbejdssted, som man skal have med i vurderingen. I disse tilfælde kan APV’en tage udgangspunkt i de generelle arbejdsfunktioner. Hvis der på ét eller flere af arbejdsstederne er særlige forhold, som har betydning for, hvordan arbejdet udføres, skal det fremgå af APV’en.

APV’en kan tage udgangspunkt i virksomhedens typiske arbejdsopgaver. På den enkelte byggeplads kan der være særlige forhold. De sær­lige forhold kan fx fremgå af udbudsmaterialet eller af bygherrens plan. Virksomheden skal justere APV’en, hvis der er særlige forhold på byggepladsen. Det er vigtigt, at man får aftalt retningslinjer for, hvordan man vil justere APV’en til de særlige forhold.

Den del af virksomhedens APV, der omhandler arbejdet på den konkrete byggeplads, skal være tilgængelig for de ansatte på byggepladsen.

Hvis nogen i virksomheden fx arbejder med eller muligvis udsættes for farlige stoffer og materialer, skal der laves en kemisk risikovurdering.

Hvis der er beskæftiget unge under 18 år i virksomheden, skal de risici, de unge kan komme ud for, beskrives særskilt i virksomhedens APV.

APV’en skal være skriftlig og skal være tilgængelig på virksomheden og byggepladsen, både for medarbejdere, virksomhedsledere og
Arbejdstilsynet.

Når der sker ændringer i arbejdet, som har en betydning for arbejdsmiljøet, skal man revidere APV’en. Fx hvis der indføres nye arbejdsprocesser, man køber maskiner eller der sker en ulykke. APV’en skal som minimum revideres hvert 3. år. Ledelsen og de ansatte skal samarbejde om hele APV-processen.

Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for at inddrage arbejdsmiljøorganisationen og de ansatte i planlægning, gennemførelse og opfølgning af APV.

Få mere at vide om hos autoriserede arbejdsmiljørådgivere og Arbejdstil­synet. På Arbejdstilsynets hjemmeside kan man fx hente et digitalt brancherettet værktøj.

Gode links

Arbejdstilsynets APV-værktøj.

Eksempler og værktøjer

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger