Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Arbejdstilsynets indsats 2022

   

Arbejdstilsynet har i 2022 ekstra fokus på bygge- og anlægsbranchen. Særligt på:

  • Arbejdsstillinger som fx arme over skulderhøjde, foroverbøjet og knæliggende arbejde.
  • Løft af fx tunge materialer eller mange løft på en dag.
  • Støv – byggestøv, træstøv, kvartsstøv og asbeststøv.
  • Asbest i VVS- og blikkenslagerbranchen.
  • Risiko for påkørsel og sammenstyrtning ved gravearbejde, når der arbejdes på vej.

Læs mere om hvad I kan gøre for at forberede jer på Arbejdstilsynets besøg – eller søg gratis hjælp til de gode løsninger.

Støv

Byggestøv er i sig selv generende og kan give en række alvorlige sundhedsskader, men kan også indeholde træstøv, kvartsstøv og støv fra gamle byggematerialer, som fx asbest, der har særligt farlige egenskaber. Støv giver problemer for selve byggeriet og dets kvalitet. Men støv kan forebygges.

Arbejdsstillinger

Vær opmærksom, hvis du, eller dem du er arbejdsgiver for, har belastende arbejdsstillinger fx arbejder med armene over skulderhøjde, foroverbøjet ryg eller knæliggende arbejde

Løft

Vær opmærksom, hvis du, eller dem du er arbejdsgiver for, løfter tunge ting fx materialer eller løfter meget over en hel dag.

Gravearbejde ved vej

Gravearbejde kan være farligt arbejde. Først og fremmest indebærer gravearbejde en særlig alvorlig risiko for at jorden skrider eller styrter sammen og at man derfor bliver begravet.

Trafik ved vejarbejde

Ved arbejde på veje eller andre arealer med risiko for påkørsel skal der træffes foranstaltninger, der effektivt sikrer de beskæftigede, fx med afskærmninger og markeringer.

Læs om arbejdsmiljø

Branchevejledning om støv på byggepladsen.

Branchevejledning om gravearbejde ved byggeri og anlæg.

Lommebog for afmærkning af vejarbejde m.m.

Eksempel på Kemisk risikovurdering af støv på byggepladsen. Findes på siden Fakta om kemisk risikovurdering og instruktion.

Vejledning i arbejde med asbest, PCB, klorerede paraffiner, gammel mineraluld, bly og andre tungmetaller på renover-sikkert.dk.

Branchevejledning om fjernvarmearbejde.

Find tekniske hjælpemidler på bygergo.dk

Håndbogen – arbejdsmiljø i bygge og anlæg på bfa-ba.dk.

Eller:

Find dit fag på bfa-ba.dk/faggrupper/.

Arbejdstilsynets tilsynsindsatser i bygge- og anlægsbrancherne

Få gratis hjælp

Få gratis hjælp på arbejdspladsen af BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste: Skriv til konsulenttjenesten@bfa-ba.dk eller ring 72 17 00 13. 

Få gratis hjælp af Byggeriets Arbejdsmiljøbus, også kaldet Bam-bus:  Skriv til info@bam-bus.dk eller ring 7217 0013.

Søg arbejdsmiljøpuljen og få penge til at forbedre arbejdsmiljøet fx tilskud til at købe et teknisk hjælpemiddel. Gælder kun private virksomheder med færre end 100 ansatte og offentlige arbejdspladser med færre end 50 ansatte.

Film

Asfaltarbejde – 3 korte film

Malerarbejde – 4 korte film

Håndtering af stillads – 4 korte film

Isætning af døre og vinduer – 2 korte film

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.