Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Belægning og vejarbejde

   

Som brolæggere og asfaltarbejdere kan man udsættes for en række arbejdsmiljøproblemer, som kan medføre arbejdsskader og nedslidning. Vær særligt opmærksom på følgende arbejdsmiljøproblemer, når du planlægger og udfører arbejdet:

  • Tunge løft og dårlige arbejdsstillinger når sten og asfalt skal håndteres
  • Skadelige dampe fra asfalt
  • Støv fra skæring i sten og fliser, hvis skæring fx ikke udføres som vådskæring
  • Støj og vibrationer fra vibrerende og støjende maskiner og værktøj
  • Arbejdsulykker som følge af påkørsel fra den omgivende trafik og fx manglende sikkerhedsafspærring, afmærkning og skiltning af arbejdsstedet samt brug synligt advarselstøj

Se alle tre film fra kampagnen Pas på dig selv

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger