Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Belysning

   

Orienteringsbelysningen skal være beskrevet i Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). Både i denne og i udbudsmaterialet skal der stå, hvilken del af belysningen den enkelte entreprenør har ansvaret for.

Generelt

Placer kontakter så tæt ved indgangen som muligt. Hvis orienteringsbelysning er nødvendig men ikke ført ind i arbejdsområder eller rum, skal det være muligt at tænde arbejdsbelysning ved indgangen til området eller rummet.

De steder, hvor lyset altid skal brænde, skal kontakterne placeres, så man ikke ved en fejltagelse kommer til at slukke lyset for alle. Brug evt. en nøgleafbryder.

Fordel belysningen på så mange el-grupper som muligt, så en enkelt sikring ikke kan mørklægge store områder.

Overvej, om der er områder på byggepladsen, hvor der skal være nødbelysning og belysning af flugtveje.

Lokaler uden lys skal være afspærret, hvis der er risiko for, at man kan falde eller komme til skade på anden måde. Andre rum eller områder, der ikke har tilstrækkelig belysning, kan man vælge enten at spærre af eller afmærke.

Anbring et depot med sikringer og lamper på et let tilgængeligt sted.

Blændfri belysning

Belysningen må ikke blænde, give reflekser eller medføre generende varme. Anbring altid lys fra mindst 2 sider. Det hjælper mod dybe skygger.

Brandfare og fare for el-ulykke

Hold armaturer rene og i god stand. Husk at sætte beskyttelsesgitre på plads igen, når der skiftes lyskilder.

Armaturer, der skal bruges udendørs , skal være konstrueret til det. Et forkert valgt armatur kan være årsag til el-ulykke eller brand.

Tænk over placeringen af lamper. Hvis de har en høj overfladetemperatur, kan de starte en brand. Placer dem derfor aldrig på gulve, hvor der er stor risiko for, at de kan komme i kontakt med let antændelige materialer. LED-lyskilder anbefales. Lamper, der ikke er dobbeltbeskyttede, skal have jordforbindelse ved tilslutning.Stikkontakter og -propper skal altid passe sammen, så jordforbindelse etableres sikkert.

Bemærk, at entreprenøren har ansvaret for egen arbejdsbelysning.

Orienteringsbelysning

Orienteringsbelysningen er den belysning, som er nødvendig for, at mennesker og køretøjer kan færdes sikkert på byggepladsen. Den skal være på min. 25 lux.

Arbejdsbelysning

Arbejdsbelysning er den belysning, som er nødvendig for, at de ansatte kan udføre deres arbejde sikkert. Lyset skal afpasses efter de arbejdsopgaver, der skal udføres.

Måling og vurdering af belysning

Man kan måle belysningens styrke med et luxmeter. Enheden lux er et mål for, hvor meget lys der rammer en given flade.

Vær opmærksom på, at en lyskilde giver mindre lys, jo ældre den bliver. Det er derfor klogt at vælge højere luxværdier end dem, der er angivet her.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger