Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of Arbejde på tage – inkl. bilag – print

Branchevejledning om arbejde på tage

   

Arbejde på tage indebærer risiko for at falde ned fra taget eller falde gennem taget. I denne vejledning beskrives løsninger til at arbejde sikkert på tage med forskellige hældningsgrader, krav til fx rækværk, stillads og arbejdsplatforme. Vejledningen beskriver både hvordan der kan sikres ved nybyggeri og ved arbejde på eksisterende tage.

Arbejde ved tagkant og op ad tagfladen skal altid risikovurderes, og der skal etableres nødvendige foranstaltninger inden arbejdet påbegyndes.

I et bilag til branchevejledningen er der et skema, som kan anvendes til den skriftlige risikovurdering, som skal laves i bestemte situationer. Det er også beskrevet i vejledningen og bilaget, hvornår der skal laves en skriftlig risikovurdering.

Bilaget er en del af vejledningen, men kan også udskrives for sig selv.

Branchevejledning om arbejde på tage

Udgivet April 2023

Risikovurdering

Risikovurderingen kan også hentes i word-format. Her er der dog ingen vejledning med.

Skriftlig risikovurdering, tagarbejde

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger