Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of Branchevejledning om brolægning – print

Branchevejledning om brolægning

   

Arbejde med brolægning indebærer mange tunge løft, belastende arbejdsstillinger og udsættelse for støj, støv og vibrationer. Arbejde ved vej udgør desuden en særlig arbejdsmiljørisiko.

I denne vejledning beskrives løsninger og god praksis ved indretning af arbejdspladsen, valg og levering af materialer samt brug af tekniske hjælpemidler.

Vejledningen afsluttes med en gennemgang af ansvar og pligter ved brolæggerarbejde for bygherre, projekterende/rådgivende, arbejdsgiver og ansat.

Branchevejledning om brolægning

Udgivet Februar 2023

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger