Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of Branchevejledning om faldsikring 2 – print

Branchevejledning om faldsikringsudstyr

   

Når der arbejdes i højden, skal man sikres mod fald.

Det er arbejdsgiverens pligt at vurdere, hvordan arbejde i højden kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

I forbindelse med arbejdsopgaver i højden skal der som udgangspunkt anvendes kollektive foranstaltninger – så som rækværk, skærme stilladser eller person­løfter og lignende. Hvis det ikke er muligt, skal der anvendes egnet faldsikringsudstyr, som sikrer de beskæftigede mod fald, eller mindst faldsikringsudstyr som dæmper og stopper et fald.

Falddæmpende udstyr er derfor en nødløsning og må kun anvendes, hvor det ikke på anden måde er muligt at planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ved hjælp af tekniske hjælpemidler eller kollektive sikkerhedsforanstaltninger.

Inden faldsikringsudstyr anvendes skal det bl.a. sikres at:

  • de ansatte er instrueret i at bruge udstyret forsvarligt
  • de ansatte er trænet i brugen af udstyret
  • faldsikringsudstyret altid er tjekket umiddelbart før brug samt jævnligt efterses og kontrolleres mindst én gang årligt
  • ankerpunkter er placeret og monteret korrekt
  • der er lavet en beredskabsplan for, hvordan de beskæftigede og virksomheden skal forholde sig, hvis der sker en ulykke eller et fald.
Branchevejledning om faldsikringsudstyr

Udgivet 2018

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger