Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Branchevejledning om renovering

   

Branchevejledning om renovering beskriver de forhold, som projekterende, (bygherre)rådgivere og bygherrer skal være opmærksom på ved projektering og planlægning af et renoveringsprojekt for at opnå et gennemarbejdet projekt i forhold til arbejdsmiljø og bygbarhed.

Du får:

  • Beskrivelse af bygherres, rådgivers og projekterendes ansvar og rolle i renoveringsprojekter
  • Ideer til, hvordan man indarbejder arbejdsmiljøhensyn allerede i projekteringsfasen
  • Tjeklister til afdækning af behov for forundersøgelser og registreringer
  • Anbefalinger til, hvordan man skaber et godt samarbejde blandt alle aktører i renoveringsprocessen
  • Eksempler fra projekter med god arbejdsmiljøpraksis

Branchevejledningen om renovering erstatter den tidligere branchevejledning Bygningsrenovering

Gå til Branchevejledning om renovering – på byggeproces.dk

Renovering

Udgivet 2015

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger