Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of Risikovurdering af elektrikeres arbejdsopgaver med armene over skulderhøjde – print

Branchevejledning om risikovurdering af elektrikeres arbejdsopgaver med armene over skulderhøjde 

   

Vejledningen indeholder krav til risikovurdering af arbejdsopgaver for elektrikere, hvordan dette kan gøres, en tjekliste til risikovurdering af udvalgte arbejdsopgaver samt krav til oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet. 

Herudover indeholder vejledningen oplysninger om pligter og ansvar. 

Til brug ved tilbudsgivning er udarbejdet ”Ordreseddel til brug for elektrikeropgaver”. Ordresedlen indeholder bl.a. en afkrydsningsliste over tekniske hjælpemidler/arbejdsmiljøforanstaltninger, som kan være relevante ved udførelse af forskellige elektrikeropgaver. 

Branchevejledning om risikovurdering af elektrikeres arbejdsopgaver med armene over skulderhøjde

Udgivet April 2023

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger