Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of Branchevejledning om støj – print

Branchevejledning om støj

   

I vejledningen beskrives, hvordan belastninger fra støj i bygge- og anlægsbranchen kan undgås og nedbringes.

Vejledningen indeholder metoder, som kan bruges til at vurdere støjbelastningen, og beskriver, hvad man bør overveje ved valg og indkøb af støjsvage maskiner og af effektive høreværn. Mange støjbelastninger forebygges mest effektivt tidligt i byggeprocessen, og derfor indeholder vejledningen et særligt afsnit rettet mod bygherrer, projekterende og rådgivere med gode råd om, hvordan støjbelastningen kan nedbringes allerede under projekteringen.

Branchevejledning om støj

Udgivet April 2022

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger