Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of Branchevejledning om brug af arbejdsplatforme – print

Brug af arbejdsplatforme

   
Korrekte brug af arbejdsplatforme giver en række arbejdsmiljøgevinster, mens forkert brug af disse kan have alvorlige konsekvenser.

Vejledningen her giver et godt overblik over, hvordan man kan anvende arbejdsplatforme sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Vejledningen beskriver således en lang række fokuspunkter, som man løbende skal være opmærksom på, for at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt.

Nogle af de fokuspunkter der gennemgås er blandt andet:

 • Oplæring og instruktion
 • Belastning og vægtfordeling
 • Skiltning og afspærring
 • Rækværker og afskærmninger
 • Underlag og bæreevne
 • Forankring af arbejdsplatformen
 • Konsoludtræk
 • Overdækninger og inddækninger
 • Vindpåvirkning
 • Påsat kran og talje på masten
 • Beredskabsplan ved brug af arbejdsplatformen og meget mere
Brug af arbejdsplatforme

Udgivet August 2020

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger