Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Bukkestilladser

   

Opsætning, ændring og nedtagning af bukkestilladser højere end 3 m må kun foretages af personer, der har gennemgået en særlig 1-dags stilladsuddannelse.

Højden på et bukkestillads måles fra terræn til oversiden af stilladsdækket. Opklodsningen (maks. 20 cm) indgår i målingen af den samlede højde.

Ved opstilling af bukkestilladser med en stilladsdækshøjde over 2,20 m, skal arbejdsgiver udarbejde en skriftlig instruktion, der sammen med producentens brugsanvisning beskriver, hvordan arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Alternativt bør andre stilladsløsninger vælges.

For at forebygge fysisk belastende arbejdsstillinger og fare for nedstyrtning anbefaler BFA Bygge & Anlæg kun at opstille bukkestilladser med maksimal stilladshøjde på 2,20 m inklusive opklodsning.

Forud for montering af bukkestilladset kontrolleres det, at alle dele er til stede samt er hele og intakte. Defekte og beskadigede stilladsdele bortskaffes. Leverandørens anvisninger for kontrol og eftersyn af stilladsdelene skal altid anvendes. Vær særlig opmærksom på, hvordan stilladsdelene kan styrkekontrolleres og efterses effektivt for svækkelse og indvendig tæring.

I forbindelse med arbejdet skal der være en brugsanvisning på dansk og det sprog, der tales og forstås på pladsen og som fortæller, hvordan man opstiller og bruger bukkestilladset. Den skal bl.a. angive den tilladte fladelast og punktlast. Brugsanvisningen udleveres til de ansatte sammen med konkret instruktion i forhold til den konkrete arbejdsopgave.

Opstilling, ændring, nedtagning og brug

Bukkene skal stå på en fast og jævn overflade – samt i lod, så det ikke kan vælte.

Der skal altid være rækværk, hvis der er en risiko for nedstyrtning og tilskadekomst. Rækværk består af en håndliste i 1 m højde, knæliste i 0,5 m højde og et fodbræt på min. 0,15 m.

Bukkestilladset skal altid monteres med en sikker adgangsvej, fx med fastgjort stige eller med opgangslem i dæk i kombination med en egnet fastholdt stige.

I forbindelse med afsætning af materialer på bukkestilladset skal leverandørens anvisninger i forhold til belastninger følges.

Brug aldrig kasser, stiger eller andet til at opnå ekstra arbejdshøjde.

Uddannelseskravet til opstilling af et fritstående bukkestillads højere end 3 m er 1-dags bukkestilladskursus.

Bukkestilladser ved tagarbejde

Benyttes bukkestilladset som faldsikring i forbindelse med tagarbejde, skal følgende overholdes:

Bredden af øverste dækslag skal være min. 1,2 m.

Stilladset skal forankres til væg og dobbeltforankres på hver søjle umiddelbart under den øverste platform. Forankringen fastgøres til væg med en øjeskrue. Benyttes murankre, fæstnes disse på murbukkens vandrette overligger henholdsvis fra indersiden og ydersiden, inden platformen lægges på. Ønskes forankringen fæstet på overliggerens lodrette søjle, kan rørforankring benyttes sammen med en dobbelt fast kobling 48/34 mm.

Der skal benyttes skærmkasser (afdækning af mellemrummet ved gelænderet) – enten af krydsfiner eller godkendte skærmkassenet.

Afstanden fra tagfodens overkant (tagflade) til øverste platform må maks. udgøre 50 cm.

Stilladset skal monteres med tæt afdækning, dvs. afstand fra væg til platform må maks. udgøre 3 cm.

Gelænderet skal flugte med skæringslinjen beregnet 1 m over tagets hældning (dog minimum 1 m).

Dobbelt forankring med muranker på murbukkens overligger. Monter forankring inden platformen.

Film om opsætning af bukkestillads

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger