Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of Fakta om byggepladsveje-orden og ryddelighed – print

Byggepladsveje – orden og ryddelighed

   

Rod på byggepladsen skaber større risiko for ulykker. Ofte skyldes snubleulykker manglende orden og ryddelighed på pladsen fx i form af ikke ophængte eller sikrede kabler eller materialer eller affald, der ligger og flyder.

Samtidig kan det gå ud over fremdriften og give anledning til konflikter mellem virksomhederne på pladsen. Det er bygherrens ansvar at koordinere og afgrænse dette i fællesområder, hvor det skal fremgå af Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) og i nødvendigt omfang drøftes på sikkerhedsmøderne.

Derfor skal det stå i PSS, hvordan der holdes orden på byggepladsen, hvornår og hvem der rydder op. På byggepladser, hvor der ikke er krav om PSS, skal det aftales mellem de enkelte entreprenører.

Film om orden og ryddelighed

BFA Bygge & Anlæg har produceret en række film om god arbejdsmiljøpraksis i bygge- og anlægsprojekter. På siden her finder du film om orden og ryddelighed. De øvrige arbejdsmiljøfilm fra BFA kan du se på vores youtubekanal.

Byggepladsveje - orden og ryddelighed

Udgivet September 2021

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger