Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of byggeriets-sikkerhedsmaalinger

Byggeriets sikkerhedsmålinger

   

Byggeriets sikkerhedsmålinger (BS-målinger) er en observationsmetode og et værktøj til at måle sikkerhedsniveauet på danske byggepladser.

BS-måling kan sammenlignes med “Mønsterarbejdsplads”, som også anvendes af bygherrer og virksomheder i byggebranchen. Resultatet af BS-målingen er dog mere entydig og fortæller samlet, hvor GOD pladsen er, og ikke hvor DÅRLIG pladsen er.

BS-målinger gør arbejdsmiljøet synligt ved hjælp af et enkelt tal – det såkaldte BS-indeks. Ved jævnlige målinger kan indekset vise udviklingen på den enkelte byggeplads. BS-måling kan også bruges til at sammenligne niveauet mellem forskellige byggepladser.

BS-målemetoden er udarbejdet af Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg i samarbejde med sikkerhedsledere fra en række byggefirmaer, der har afprøvet metoden i praksis med positive erfaringer.

Byggeriets sikkerhedsmålinger

Udgivet 2007

Mere om materialet

Se også branchevejledningen Skemaer til byggeriets sikkerhedsmålinger

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger