Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Cement

   

Calciumforbindelserne i cement og mørtelprodukter irriterer huden og slimhinderne. Vandopløseligt chromat i cement kan give eksem ved kontakt med huden.

Det er forbudt at bruge cement og ikke-hærdede cementholdige produkter med et indhold af vandopløseligt chromat på mere end 2 mg pr. kg tør cement.

Er der anvendt midler (jernsulfat) til at reducere chromatindholdet i cement og produkter, som indeholder cement, skal emballagen være mærket med klart læselige oplysninger om:

  • Indhold af vandopløseligt chromat
  • Emballeringsdato
  • Opbevaringsbetingelser
  • Opbevaringsperiode (pakket cement 12 måneder og 2 måneder, når plastik er brudt)

Der skal udarbejdes en kemisk risikovurdering ved brugen af cement.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger