Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

El-arbejde

   

Som el-montør kan man udsættes for en række arbejdsmiljøproblemer, som kan medføre arbejdsskader og nedslidning. Vær særligt opmærksom på følgende arbejdsmiljøproblemer, når du planlægger og udfører arbejdet:

  • Tunge løft i forbindelse med transport og håndtering af tungt materiel/værktøj og materialer som fx store kabeltromler, bukning af store kabler i eltavler samt transport af hårde hvidevarer og el-tavler
  • Dårlige arbejdsstillinger – fx i forbindelse med arbejde i skunke, på loftrum, i krybekældre m.m.
  • Skadelige kemikalier og dampe fra svejse- og lodderøg, fugeskum og gulvbelægning, samt i forbindelse med renoveringsopgaver, hvor man kan støde på PCB
  • Støv fra bearbejdning af træ, maling beton, samt asbest, isoleringsmaterialer, bly og forurenet jord
  • Støj og vibrationer fra maskiner og værktøj som fx rillefræser, mejsel- og borehamre
  • Elektromagnetisk stråling fra sendeantenner til radio, tv og mobiltelefon
  • Arbejdsulykker som især skyldes fald fra højder, brug af værktøj samt stød fra strømførende ledninger og ikke-sikrede installationer

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger