Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Elektrisk håndværktøj

   

Eftersyn

Virksomhederne skal sikre, at elektrisk drevet håndværktøj efterses efter producentens anvisninger regelmæssigt, normalt 1 gang årligt, dog afhængigt af anvendelsen.

Foretag en risikovurdering af, om der er behov for oftere eftersyn på baggrund af anvendelsen (hvordan og hvor ofte det konkrete el-værktøj anvendes).

Brug

Unge under 18 år må som udgangspunkt ikke betjene vibrationsbe­lastende håndværktøj o.lign. med en belastning over 130 dB(HA), med mindre det i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse, fx som lærling, og kun hvis de er oplært og instrueret forsvarligt.

Der er dog tilladt for unge at udføre kortvarigt arbejde med vibrerende værktøj (mindre end 30 minutters varighed over en hel arbejdsdag).

I forbindelse med arbejdet skal der være en brugsanvisning på dansk og andre sprog, som de ansatte forstår, der fortæller, hvordan man opstiller, betjener og vedligeholder håndværktøjet.

Boremaskiner

Vær forberedt på, at boret kan sætte sig fast.

Undgå at bruge spærreknappen.

Bor ikke i løse emner (emnerne bør være fastholdt i klo eller bænk).

Brug udsug – direkte monteret på maskinen.

Anvend altid egnet åndedrætsværn, hvis ikke forureningen kan fjernes effektivt.

Rillefræsere

Når man rillefræser i murværk,
bliver der udviklet sundheds­skadeligt støv. Derfor skal der være tilsluttet et udsugnings­anlæg til rillefræseren.

Man skal bruge støvmaske under arbejdet, hvis støvet ikke kan fjernes effektivt fra åndedrætszonen. Man skal også bruge høreværn.

Pudsemaskiner

For båndslibemaskiner, rystepudsere og excenterslibere gælder:

 • Brug udsug
 • Anvend altid støvmaske, hvis ikke forureningen kan fjernes effektivt.

Pudsemaskiner har ofte et meget højt vibrationsniveau.

Vinkelslibere

thumbnail of kantsliber

Den alvorligste risiko ved slibe- og skæremaskiner er skivesprængning, da det kan medføre alvorlig personskade.

Skivesprængning bliver fremkaldt ved:

 • at skiven er forkert fastspændt. Brug korrekte spændeflanger, mellemlæg og tilspænding
 • at der er større omdrejningshastighed, end skiven er godkendt til
 • at skiven bliver brugt forkert, og at der fx er skævt og/eller for stort tryk
 • at dårlig afretning
 • at sløset behandling med stød og slag.

Sikkerhedsregler ved brug af vinkelsliber:

 • En vinkelsliber er altid to-håndsbetjent, med mindre leverandøren har angivet noget andet i brugsanvisningen.
 • Tag stikket ud af kontakten ved skiveskift.
 • Brug en skive, der passer til maskinen, og som er godkendt til omdrejningstallet.
 • Fastspænd skiven med de korrekte spændeflanger.
 • Afprøv, om skiven roterer, uden at den slingrer – inden du tager den i brug.
 • Den foreskrevne skærm skal være sat på.
 • Tryk ikke hårdt på skiven.
 • Udsæt ikke skiven for skævt tryk eller andet, der kan knække den.
 • Brug ikke skæreskiver til at slibe eller slibeskiver til at skære.
 • Trykluftdrevne vinkelslibere skal være sikrede mod for højt omdrejningstal, som er forårsaget af, at de er tilsluttet et for højt tryk.
 • Brug altid høreværn.
 • Brug altid øjenværn, briller med sideskærm eller tætsluttende briller.
 • Når håndslibemaskiner udvikler støv i sundhedsskadelige mængder, skal de have afsugning.
 • Tag løsthængende halstørklæder o.lign. af.
 • Læg maskinen forsigtigt, så skiven ikke får stød.
 • Læg maskinen, så skiven ikke bliver våd.

Bajonetsav

Ved brug af bajonetsave er der altid en risiko for snitskader, så vær derfor især opmærksom ved start og afslutning på arbejdsopgaven.

 • Brug altid høreværn.
 • Brug altid øjenværn, briller med sideskærm eller tætsluttende briller.
 • Ved skift af klinger – hiv stikket ud af kontakten.

Håndrundsave

Håndrundsave skal generelt være udstyret med spaltekniv og underdækning (skærm). Visse typer af rundsave/dyksave er dog undtaget fra dette krav – men det skal tydeligt fremgå af leverandørens brugsanvisning, hvis spaltekniv kan udelades.

 • En spaltekniv skal være af stål (stiv) af en tykkelse, som svarer til snitbredden (ved hårdmetalklinger skal den være 0,3 mm mindre end snitbredden).
 • Spaltekniven skal være indstillet på samme måde som stationære rundsave.
 • Der skal være fast overskærm, som helt dækker klingen på anlægspladen.
 • Underdækningen skal bestå af en bevægelig skærm, der helt dækker klingen under anlægspladen.
 • Underdækningen skal automatisk gå tilbage i sikringsstilling, når man fjerner saven fra emnet (det skal afprøves inden hver ibrugtagning og jævnligt i løbet af arbejdsdagen).
 • Ved savning skal man stå ved siden af savsporet af hensyn til evt. tilbageslag af saven.
 • Under savning skal emnet være fastholdt, evt. med skruetvinger
  o.lign.
 • Anvend høreværn.
 • Ved støvende arbejdsopgaver skal der anvendes håndrundsave, som er tilsluttet udsugningsanlæg eller skærebord med udsugning. Man skal bruge egnet ånde­dræts-
  værn, hvis støvkoncentrationen ikke er
  nedsat tilstrækkeligt med udsugningsanlæg.
thumbnail of haanddrundsav_rettet

Unge under 18 år må ikke betjene håndrundsave, med mindre det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse, fx som lærling, og kun hvis de er oplært og instrueret forsvarligt.

Overfræsere

Der er fare for alvorlige snitskader, hvis overfræseren ikke bruges og vedligeholdes forsvarligt.

 • Hiv stikket ud af kontakten, når der skiftes fræsebits.
 • Brug kun fræsebits, der passer til maskinen.
 • Sørg for, at fræsebits er monteret korrekt inden brug.
 • Hold maskinen ren, så alle funktioner virker.
 • Brug høreværn.
 • Brug altid øjenværn, briller med sideskærm eller tætsluttende briller.
 • Ved støvende arbejdsopgaver skal der anvendes overfræsere, som er tilsluttet udsugningsanlæg eller skærebord med udsugning. Man skal bruge egnet åndedrætsværn, hvis støvkoncentrationen ikke er nedsat tilstrækkeligt med udsugningsanlæg.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger