Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of vaerdigrundlag-2016

Fælles værdigrundlag

   
Dette dokument er et fælles værdigrundlag for byggeriets parter vedrørende arbejdsmiljø udarbejdet i forbindelse med Handleplanen: Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker. Værdigrundlaget er udarbejdet i fællesskab af Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitekt Virksomheder, Konstruktørforeningen og arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationerne i Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg.
Fælles værdigrundlag

Udgivet 2016

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger