Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of faerdsel-paa-bygge-og-anlaegspladsen-print

Færdsel på bygge- og anlægspladsen

   

Branchevejledningen samler mange af de foranstaltninger, som i særlig grad har betydning for, at færdslen på byggepladsvejene kan foregå så sikkert som muligt. Mange af disse forhold er også samlet i en tjekliste sidst i vejledningen.

Færdsel på bygge- og anlægspladsen indeholder også en kort gennemgang af en række forhold omkring byggepladsens adgangsveje, som man skal være særligt opmærksomme på i forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse af arbejdet. Vejledningen angiver også, hvem som har ansvaret for, at byggepladsveje og tilhørende foranstaltninger er gennemført og virker efter hensigten.

Vejledningen er revideret i september 2019 og har fået tilføjet eksempler på opbygning af byggevejene.

Tjekliste

I tillæg til denne branchevejledning er der udarbejdet en mere omfattende tjekliste, som er samlet i et særligt faktaark. Denne tjekliste er især målrettet bygherre, arbejdsmiljøkoordinator, de projekterende samt arbejdsgiverne – men kan selvfølgelig bruges af alle efter behov. Tjeklisten er også blevet revideret i september 2019.

Færdsel på byggepladsen

Udgivet September 2019

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger