Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of fakta-om-lovpligtige-kurser-2018-print

Faktaark om oversigt over lovpligtige kurser i bygge og anlæg

   

Dette faktaark indeholder en oversigt over de lovpligtige uddannelser inden for bygge- og anlægsområdet samt markering af, hvilke uddannelser der er omfattet af anerkendelsesdirektivet.

I faktaarket oplyses uddannelsernes nummer (tallet i parentes under kursusnavn) i Undervisningsministeriet. Det betyder, at aktuelle kurser samt udbydere altid kan findes via UddannelsesGuiden under fanen Uddannelser på www.ug.dk.

Anerkendelsesbrev

Vær opmærksom på, at udlændinge, der arbejder midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, skal have godkendt deres kvalifikationer af Arbejdstilsynet i form af et aner­kendelsesbrev, førend arbejdet påbegyndes. Arbejdsgiveren skal sikre sig, at de ansatte er i besiddelse af anerkendelsesbrevet. For en række af de øvrige uddannelser skal arbejdsgiveren påse, at de ansatte har de fornødne kvalifikationer eller uddannelse. Kommer de ansatte fra et “tredje land”, skal de imidlertid altid have deres kvalifikationer anerkendt af Arbejdstilsynet.

I faktaarket er de uddannelser, som kræver et såkaldt anerkendelsesbrev fra Arbejdstilsynet, markeret med en grøn pil.

Faktaark om oversigt over lovpligtige kurser i bygge og anlæg

Udgivet 2018

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger