Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of apv-skema-for-glarmestre

Faktablad om APV – Glarmestre

   

De vigtigste arbejdsmiljøproblemer er:
Arbejdsulykker ved fald eller snitskader.
Tunge løft og dårlige arbejdsstillinger ved montering af tunge glas.
Støv og sundhedsskadelige dampe fra fugemasser.

Alle virksomheder med ansatte skal lave en arbejdspladsvurdering mindst hvert 3. år eller når I får nye maskiner eller indfører nye arbejdsmetoder.

Målet med en APV er at få styr på arbejdsmiljøet og sikre, at I forholder jer til de væsentligste problemer på virksomheden.
Det er ledelsens ansvar, at der bliver lavet APV. Og som regel er det arbejdsmiljørepræsentanten og lederen, der laver APV i samarbejde med de ansatte.
APV’en skal være skriftlig og alle ansatte skal kunne se den.
Der er ingen fast formel for, hvordan APV’en skal laves. I kan selv vælge, hvilken APV-metode I vil bruge.
Her på siden er der et forslag til skema, som I kan bruge, hvis jeres APV omhandler glarmestre.

Faktablad om APV - Glarmestre

Udgivet

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger