Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of apv-skema-for-murerarbejde

Faktablad om APV – Murerarbejde

   

De vigtigste arbejdsmiljøproblemer er:
Tunge løft – fx ved håndtering af tegloverliggere og stilladsdele.
Dårlige arbejdsstillinger – fx ved opmuring over skulderhøjde og under knæhøjde.
Kemikalier og støv – fx ved hudkontakt med cement/mørtel og indånding af støv fra stenskæring.
Støj og vibrationer fra værktøj og maskiner. 4 Fald, nedstyrtning og ulykker med værktøj.

Alle virksomheder med ansatte skal lave en arbejdspladsvurdering mindst hvert 3. år eller når I får nye maskiner eller indfører nye arbejdsmetoder.

Målet med en APV er at få styr på arbejdsmiljøet og sikre, at I forholder jer til de væsentligste problemer på virksomheden. Det er ledelsens ansvar, at der bliver lavet APV. Og som regel er det arbejdsmiljørepræsentanten og lederen, der laver APV i samarbejde med de ansatte. APV’en skal være skriftlig og alle ansatte skal kunne se den. Der er ingen fast formel for, hvordan APV’en skal laves. I kan selv vælge, hvilken APV-metode I vil bruge. Her på siden er der et forslag til skema, som I kan bruge, hvis jeres APV omhandler murerarbejde.

Faktablad om APV - Murerarbejde

Udgivet

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger