Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Fjernelse af beton

   

Ved fjernelse af beton kan der dannes meget kvartsstøv, især når der anvendes mejselhammer o.lign. Et bedre alternativ er at klippe, skære eller sprænge betonen væk for at begrænse støv- og støjudviklingen. Valg af metode afhænger af den enkelte arbejdsopgave.

Sprængning må kun ske, når en uddannet minør leder arbejdet. Unge under 18 år må under ingen omstændigheder deltage i arbejde, hvor der er fare for eksplosion, herunder planlagt sprængning.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger