Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Formolie

   

Formolier kan være baseret på mineralske, vegetabilske eller synte­tiske olier og kan indeholde opløsningsmidler og visse tilsætningsstoffer. Mineralske formolier vil i de fleste tilfælde være klassificeret som farlige stoffer eller materialer.

Kontakt med formolie kan give hudgener i form af rødme, irritation, hævelse, blærer og eksem. Lang tids kontakt med mineralske olier kan endvidere medføre hudkræft. Aerosoler/sprøjtetåger kan ved indånding give kvalme og hovedpine og resultere i lungesygdomme.

Undgå hudkontakt med formolie. Påføring af formolie skal derfor ske med pensel, kost eller rulle alle steder, hvor det er muligt. Hvis finish kræver, at formolien sprøjtes på, så skal der mindst anvendes filtrerende åndedrætsværn med P2A2-filter.

Endvidere kan der være risiko for at komme i kontakt med formolie, når man afforskaller og tager formelementer ned.

Sikkerhedsforanstaltninger

  • Brug eller skift til de mindst sundhedsskadelige formolier.
  • Undersøg i forvejen, hvor stor sundhedsfaren er ved anvendelse af et produkt og få tydelig og grundig information om faren.
  • Få klar og grundig instruktion om, hvordan du skal udføre arbejdet, og om, hvilke personlige værnemidler der skal bruges.

Arbejdsstedets indretning

Indret arbejdsstedet, så hverken brugeren eller andre bliver forurenet af sprøjt, stænk og sprøjtetåge (aerosoler). Vær opmærksom på vindstyrke og vindretning.

Værnemidler og hygiejne

Ved sprøjtning er det normalt nødvendigt at bruge åndedrætsværn og olietæt overtræksdragt med hætte og handsker m.v. Brug olietæt forklæde og handsker, når olien påføres med pensel eller rulle. Ofte er det nødvendigt med særligt arbejdstøj, når man arbejder med olierede forskallingselementer o.lign.

Arbejdstøj forurenet med formolie skal opbevares adskilt fra gangtøj. Når arbejdet er udført, er det vigtigt at vaske og pleje hud og krop. Derfor er der krav om, at der skal være egnet rensemiddel til huden, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt håndklæde eller engangshåndklæde til rådighed.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger