Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of Branchevejledning om glarmesterarbejde i byggeriet – print

Glarmesterarbejde i byggeriet

   

Glarmesterarbejde i byggeriet indebærer mange tunge løft, belastende arbejdsstillinger, arbejde i højden og udsættelse for kemiske produkter, støv og støj. Arbejde med glas udgør i sig selv også en risiko. Mange af disse arbejdsmiljøpåvirkninger kan forebygges gennem valg af materialer, brug af tekniske hjælpemidler og god planlægning, hvor materialer leveres så tæt på arbejdsstedet som muligt, og hvor brug af tekniske hjælpemidler sikres.

I denne vejledning beskrives de væsentligste arbejdsmiljøproblemer samt tilhørende løsninger ved glarmesterarbejde i byggeriet. Vejledningen indeholder desuden særlige afsnit om spjældarbejde, renoveringsopgaver og værkstedsarbejde.

Vejledningen afsluttes med en gennemgang af ansvar og pligter for bygherre, projekterende/rådgivere, arbejdsgiver og ansat ved glarmesterarbejde i byggeriet.

Glarmesterarbejde i byggeriet

Udgivet 2023

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger