Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of glarmestre-i-byggeriet

Glarmestre i byggeriet

   

Branchevejledningen indeholder en række konkrete anvisninger på, hvordan udførelsen af glarmesterarbejde i byggeriet kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Vejledningen henvender sig primært til glarmestre og glarmester-svende, men indledningsvis pointeres vigtigheden af inddragelse allerede i planlægnings- og projekteringsfasen af glarmesterarbejdet, og pligter og ansvar for bygherre, projekterende, leverandører samt mestre og ansatte gennemgås.

Vejledningen giver gode råd til en effektiv indsats over for arbejdsmiljøproblemer som tunge løft/dårlige arbejdsstillinger samt brug af stoffer og materialer i forbindelse med forskellige glarmesteropgaver i byggeriet. Bl.a. har vejledningen særlige afsnit med fokus på renoveringsopgaver og værkstedsarbejde.

I vejledningen er der også et tjekskema, som kan hjælpe jer til at sikre, at I har været hele vejen rundt.

For yderligere oplysninger kontakt:

Jørgen Mulbjerg, TIB, tlf. 35 31 95 99
Lise Lotte Iversen, Glarmesterlauget, tlf. 33 13 65 10

Glarmestre i byggeriet

Udgivet 2006

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger