Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Glarmestre

   

Som el-montør kan man udsættes for en række arbejdsmiljøproblemer, som kan medføre arbejdsskader og nedslidning. Vær særligt opmærksom på følgende arbejdsmiljøproblemer, når du planlægger og udfører arbejdet: 

  • Tunge løft og dårlige arbejdsstillinger løft og håndtering af ruder og store glaspartier i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger
  • Støv og sundhedsskadelige stoffer og materialer fra fx brug af sundhedsskadelige lime og fugemasser i kombination med mangelfuld ventilation og brug af værnemidler
  • Arbejdsulykker i forbindelse med skæring af glas

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger