Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of gravearbejde-i-naerheden-af-eksisterende-ledningsnet

Gravearbejde i nærheden af eksisterende ledningsnet

   

Branchevejledningen er gældende for ledning- og jordarbejde, hvor håndgravning ønskes minimeret på grund af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser under gravearbejdet. Vejledningen omfatter de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der skal tages i betragtning ved anvendelse af gravemaskiner i nærheden af eksisterende ledningsnet i jorden.

Formålet er at minimere uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser over længere tid således, at rygskader og nedslidning undgås.

Vejledningen indeholder:
Gode råd inden arbejdets udførelse
Gode råd under arbejdets udførelse
Gode råd om håndgravning
Krav til arbejdstager/arbejdsgiver
Krav til maskiner
Er uheldet ude
Derudover er der en oversigt over de væsentligste regler og vejledninger med relevans for gravearbejde i nærheden af eksisterende ledningsnet.

Gravearbejde i nærheden af eksisterende ledningsnet

Udgivet 2000

Branchevejledninger