Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of Gravearbejde ved eksisterende ledningsnet – print

Gravearbejde i nærheden af eksisterende ledningsnet

   

Vejledningen beskriver, hvordan man forebygger de risici, der er forbundet ved at grave tæt på el-, gas, fjernvarme- og vandledninger i jorden. Dette omfatter:

  • Forholdsregler inden arbejdet udføres herunder indhentning af oplysninger i Ledningsregistret (LER), afmærkning af installationer, risikovurdering af arbejdet og adgang til telefon.
  • Forholdsregler under arbejdets udførelse herunder maskingravning ved de forskellige ledningstyper.
  • Håndgravning og krav til maskiner ved gravearbejde tæt på eksisterende ledningsnet.
  • Personlige værnemidler.
  • Krav til kvalifikationer, oplæring og instruktion. 
  • Hvordan man forholder sig, hvis uheldet er ude.
  • Ansvar og pligter i forbindelse med gravearbejde ved eksisterende ledningsnet.
Gravearbejde i nærheden af eksisterende ledningsnet

Udgivet 2021

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger