Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of Branchevejledning om Gulvlægning – print

Branchevejledning om gulvlægning

   

Arbejde med gulvlægning indebærer mange tunge løft, belastende arbejdsstillinger og udsættelse for kemiske produkter, støv, støj og vibrationer. Mange af disse arbejdsmiljøpåvirkninger kan forebygges gennem valg af materialer, maskiner og værktøj og gennem god planlægning, hvor materialer leveres så tæt på arbejdsstedet som muligt, og hvor brug af tekniske hjælpemidler sikres.

I denne vejledning beskrives de væsentligste arbejdsmiljøproblemer samt tilhørende løsninger ved gulvlægning generelt, og vejledningen indeholder desuden et særligt afsnit om spjældarbejde.

Vejledningen afsluttes med en gennemgang af ansvar og pligter ved arbejde med gulvlægning for bygherre, projekterende/rådgivere, arbejdsgiver og ansat.

Branchevejledning om gulvlægning

Udgivet 2023

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger