Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Handsker

   

Direkte hudkontakt med skadelige stoffer skal undgås. Ætsende stoffer, opløsningsmidler, bitumen og skæreolie er blandt de stoffer, der er vigtige at beskytte huden mod. Chromat, epoxy- og isocyanatprodukter, konserveringsmidler og nikkel kan alle give allergi og enkelte også kræft.

Valg af handsker

Det er vigtigt, at handskerne passer til den type arbejde, der skal udføres. Spørg handskeleverandøren om, hvilke handsker der egner sig til det arbejde, der skal udføres.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at de rigtige typer handsker kan benyttes ved arbejdets begyndelse.

Det er fx vigtigt, at handsken har den rigtige størrelse. Hvis den er for lille, kan den hæmme blodets cirkulation og dens evne til at isolere mod kulde eller varme bliver mindre.

Man kan bruge underhandsker af bomuld til at opsuge fugt.

Tag handskerne af som vist på tegningen, så stoffet ikke berører hænderne.

Beskyttelse mod kemikalier

En beskyttelseshandske kan kun holde kemikalier ude et vist tidsrum, indtil kemikaliet er trængt igennem handsken. Den tid kaldes gennembrudstiden. Vær opmærksom på, at den begynder fra det første øjeblik, handsken kommer i kontakt med stoffet – også selvom handsken tilsyneladende ikke ser ud til at være snavset eller forurenet.

En slags handske kan have en god beskyttende virkning mod ét kemikalie, men ikke nødvendigvis mod et andet, der ligner. Vær opmærksom på, at blandinger af kemikalier nogle gange har andre egenskaber, end man skulle forvente ud fra kendskabet til de enkelte komponenters egenskaber.

Farlig brug af handsker

I nogle situationer kan det være farligt at bruge handske, fx ved arbejde med roterende værktøj, hvor værktøjet risikerer at gribe handsken og trække hånden med ind.

Pas på din hud

Når der arbejdes med handsker, er det vigtigt, at hudens egen barriere holdes intakt. En intakt hud forhindrer angreb af bakterier, virus og sundhedsskadelige stoffer. Brug derfor hudplejecreme ved pauser og efter arbejdstids ophør. Tør og udpint hud skal også behandles med creme. Det gør huden smidig, indtil hudens egne funktioner er genoprettet.

Sådan beskytter man huden:

  • Undgå at bruge stoffer, som kan irritere huden eller fremkalde allergi.
  • Undgå at huden kommer i direkte kontakt med skadelige stoffer og med arbejdstøj, der er forurenet eller gennemvædet.
  • Undgå håndsæbe og cremer med unødvendige tilsætningsstoffer, fx parfume.
  • Rens og vask ikke hænderne i stærkere midler end nødvendigt og undgå at have dem i vand i længere tid.
  • Ure, ringe og smykker tages af, inden man går i gang med arbejdet.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger