Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Hjelme

   

Er der risiko for, at dit hoved kan blive skadet ved dit arbejde, og risikoen ikke kan imødegås på anden måde, skal du altid bære en beskyttelseshjelm. Risikoen kan deles op i fire områder:

  • Materialer, værktøj eller andet, der vælter eller styrter ned
  • Genstande, der rager ud, eller tunge materialer eller tungt udstyr, som hænger eller svinger
  • El-ledninger, som ikke er isolerede
  • Trange pladsforhold, der gør det vanskeligt at bevæge sig uden at støde imod

Brug altid hjelm, når der er opsat skilt om hjelmpåbud.

Valg af beskyttelseshjelm

Ved bygge- og anlægsarbejde benyttes en egnet CE-mærket sikkerhedshjelm, der er fabrikeret efter standard DS/EN 397. Det fremgår af producentens brugsanvisning, hvad den enkelte hjelm er egnet til.

De særlige forhold på arbejdsstedet afgør som regel, hvilken hjelm man skal bruge. Hvis der fx er fare for at få hovedet i klemme, skal man vælge en hjelm, der særligt beskytter mod dette.

Farven og faconen på hjelmen skal nogle gange passe til jobfunktion­en, fx bør anhuggerens hjelm have en kraftig farve, som gør den let at se for kranføreren.

Det er vigtigt, at hjelmen ikke vejer mere end nødvendigt.

Ved arbejde i kolde omgivelser kan man bære hue under hjelmen,
forsyne den med isolerende overtræk eller isolere den indvendig.

Man skal bruge hjelm med hagerem, hvis der er risiko for, at hjelmen falder af, fx pga. en særlig arbejdsstilling eller blæsevejr.

thumbnail of hoerevaern

Brug kun udstyr, der passer til hjelmen. Det sikrer, at de beskyttende egenskaber ikke ødelægges. Hjelme, der skal bruges sammen med åndedræts-, høre- eller øjenværn, skal være egnet hertil.

Tilpasning og vedligeholdelse

Hjelmen skal kasseres, hvis den har revner eller har været udsat for kraftige slag eller klem.

Hjelmen skal sidde fast på hovedet, og der skal være en passende
sikkerhedsafstand mellem hjelmskal og hoved.

Hjelmens indtræk er udsat for sved, snavs og varme og nedbrydes derfor hurtigere end hjelmskallen. Derfor skal indtrækket jævnligt kontrolleres og altid skiftes efter leverandørens anvisninger, dog senest når indtrækket viser tegn på slid. Kassér altid indtrækket, hvis du er i tvivl.

Holdbarhed

Hjelme må ikke males/sprøjtes eller gøres rent med opløsningsmidler, da det kan svække hjelmes styrke. Også kulde, varme, stærkt lys, fugt og sved kan svække hjelmens evne til at beskytte, hvis den bliver udsat for påvirkningen i længere tid. Det samme gælder midler, som anvendes på huden eller håret.

Oplysninger om hjelmens egenskaber efter lang tids brug fås hos leverandøren. Holdbarheden er normalt 5 år efter ibrugtagning ved normal brug og opbevaring, samt hvis der ikke er skader på hjelmen. Oplysning­er om holdbarheden skal fremgå af brugsanvisningen. Produktionsår og -måned stemples ofte ind i hjelmen. Hjelme bør ikke opbevares i sollys, når de ikke bruges.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger