Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Imprægneret træ

   

Trykimprægneret træ fra lande uden for EU kan indeholde arsen og chrom, ligesom gammelt trykimprægneret træ kan. Arsenholdigt træ må dog ikke fremstilles, importeres, sælges eller bruges i Danmark.

Generelt indeholder trykimprægneret træ forskellige typer af kemi, der gør, at nedenstående råd til arbejdet bør følges.

Ved brug og skæring af trykimprægneret træ:

  • Brug kun trykimprægneret træ, når det er nødvendigt for at forebygge svampe- og insektangreb. I mange tilfælde kan der med fordel anvendes træsorter med høj naturlig imprægnering.
  • Brug træ, der er imprægneret med de mindst farlige midler.
  • Brug kun træ, hvor imprægneringsmidlet er dampet tilstrækkeligt af. Fugtigheden i træet må højst være 25-30 %.
  • Undgå, at det trykimprægnerede træ kommer i kontakt med huden.

Brug egnede handsker og forklæde, fx hvis træet bliver vådt i regn. Der skal være processug på værktøjet forbundet til H-klasse støvsuger, hvis I skal save i det imprægnerede træ, eller hvis det på anden måde skal bearbejdes. Undgå så vidt muligt at bearbejde træet udover nødvendig afkortning. Brug evt. et egnet åndedrætsværn (mindst halv­maske med P2-filter). Sørg for, at opbevaring og arbejde med trykimprægneret træ sker, hvor der er god ventilation.

Hvis trykimprægneret træ er imprægneret med kreosot eller arsen, betragtes det som udgangspunkt som farligt affald, når det er endt som affald og skal indsamles specielt. Men hvis træet blot er overflade­behandlet, eller der er brugt andre midler, vurderer Miljøstyrelsen, at der normalt ikke er tale om farligt affald.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger