Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Klorerede paraffiner

   

Klorerede paraffiner er i perioden 1950 –2012 anvendt som:

  • Blødgører i fuger omkring vinduer og døre
  • Skæreolier
  • Rustbeskyttende maling og grundmaling.

Langt størsteparten i byggeriet er dog anvendt som blødgører i fuger udvendigt på bygninger.

Ved håndtering af klorerede paraffiner skal man anvende samme foranstaltninger, som ved arbejdet med PCB. Handskerne skal være af et materiale, der beskytter mod klorerede paraffiner.

Besøg renover-sikkert.dk og se mere om stoffer i gamle byggematerialer.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger