Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

BFA Bygge & Anlægs nye konsulenttjeneste

   

BFA Bygge & Anlæg har oprettet en konsulenttjeneste, som yder gratis hjælp til den enkelte virksomhed ude på arbejdspladsen. Konsulenttjenesten er forankret i Byggeriets Arbejdsmiljøbus.

Konsulenttjenesten er et gratis tilbud til alle virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

Skriv en mail til konsulenttjenesten@bfa-ba.dk
eller ring til 72 17 00 13

Hvad går det ud på?

Konsulenterne fra BFA Bygge & Anlæg går ud med et nyt koncept som skal forbedre arbejdsmiljøet i virksomhederne med fokus på kultur- og adfærdsændringer. Virksomhederne får gratis og konkret hjælp til selvhjælp, som er direkte tilpasset virksomhedens behov og styrker. 

Arbejdsmiljøtiltag skal så vidt muligt integreres i den daglige drift. 

Hvordan foregår det?

Når I har truffet en aftale med konsulenttjenesten, kommer vi på besøg i jeres virksomhed eller på en byggeplads hvor I arbejder. 

Vi tager udgangspunkt i jeres virksomheds drift: Hvilke opgaver og kunder har I? Hvem tager sig af hvilke opgaver? Hvilke styrker og udfordringer er der ift. jeres arbejdsmiljø? Hvilket arbejdsmiljø vil I gerne have i virksomheden?

Ud fra dette finder vi i fællesskab frem til en eller flere arbejdsmiljø-aktiviteter, som I skal arbejde med. Aktiviteterne skal være konkrete og tilpasset den enkelte virksomhed og skal hjælpe jer med at få nye og bedre arbejdsmiljø-vaner. Når I har arbejdet med aktiviteten(erne) over en periode, kommer vi tilbage for at se hvordan det er gået. Vi ser sammen på hvad der har virket, hvad der kan forbedres og hvordan I kan bruge jeres erfaringer fremover.

På et senere tidspunkt vil vi kontakte jer for at høre hvordan I selv har arbejdet videre og hvordan I fortsætter med arbejdet.

Hvilke aktiviteter kan vælges?

Aktiviteterne skal direkte eller indirekte medvirke til at nedbringe ulykker, nedslidning og farlig kemi.

Sammen med konsulenten finder I frem til en eller flere konkrete virksomhedsrettede aktiviteter. Aktiviteterne er alle målrettet en eller flere af de tre områder: Ulykker, farlig kemi og muskel-skeletbesvær.

Aktiviteter kan fx være at lære at bruge et nyt teknisk hjælpemiddel til løft, at arbejde med få arbejdsmiljø ind i ordremodtagelsen eller at få styr på jeres kemi.

Hvad koster det?

Konsulenttjenesten koster ikke noget for jeres virksomhed, udover den tid I selv bruger.

Hvem kan få besøg?

Alle virksomheder i bygge- og anlægsbranchen kan få et forløb. 

Hvem er konsulenttjenesten?

Konsulenttjenesten består af erfarne arbejdsmiljøfolk, der er forankret i Byggeriets Arbejdsmiljøbus.

Se vores konsulentteam.

Baggrunden for BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste

Konsulenttjenesten skal bidrage til at nå branchens arbejdsmiljømål inden for de tre områder: Færre ulykker, mindre farlig kemi og mindre nedslidning (MSB). Regeringen og arbejdsmarkedets parter har fastsat nye mål og pejlemærker for arbejdsmiljøet på netop disse tre områder.

Midlerne til den 2½-årige indsats er fremkommet som et led i aftalen om ret til seniorpension for nedslidte fra 2019. BFA Bygge & Anlæg har fået 12,65 mio. kr. til blandt andet konsulenttjenesten. 

BFA Bygge & Anlæg består af arbejdsgivernes, ledernes og lønmodtagernes organisationer inden for bygge- og anlægsområdet. Se organisationerne.

Kontakt
konsulenttjenesten@bfa-ba.dk
+45 72 17 00 13


Hent flyeren om konsulenttjenesten

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.