Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste

   

BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste yder gratis hjælp til den enkelte virksomhed ude på arbejdspladsen. Konsulenttjenesten er forankret i Byggeriets Arbejdsmiljøbus.

Konsulenttjenesten er et gratis tilbud til alle virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.


Bestil en konsulent og vælg mellem tre forskellige muligheder for besøg.
Skriv en mail til konsulenttjenesten@bfa-ba.dk
eller ring til 72 17 00 13


Få vejledning og sparring fra konsulenttjenesten rettet mod bygherrer, rådgivere og projekterende.
Skriv en mail til videntjeneste@bam-bus.dk
eller ring til 40 80 14 00

Konsulenttjenesten tilbyder 3 forskellige muligheder for besøg

Få hjælp til konkrete udfordringer med arbejdsmiljøet

I får sparring om løsninger og hjælp til at gennemføre dem effektivt

Tidsforbrug ca. 1½ time

Screening af virksomhedens arbejdsmiljø

Vi screener jeres virksomhed eller dele af den, og kommer med anbefalinger til arbejdsmiljøforbedringer

Tidsforbrug ca. 2 timer

Forløb i virksomheden: Få et bedre arbejdsmiljø ved at ændre kultur og adfærd/vaner

I får hjælp til selvhjælp, som er direkte tilpasset virksomhedens behov – og som så vidt muligt er en del af den daglige drift.

Tidsforbrug (besøg af konsulent) ca. 4 timer fordelt over nogle måneder

Hvad koster det?

Konsulenttjenesten koster ikke noget for jeres virksomhed, udover den tid I selv bruger.

Hvem kan få besøg?

Alle virksomheder i bygge- og anlægsbranchen kan få besøg. 

 
 

Hvem er konsulenttjenesten?

Konsulenttjenesten består af erfarne arbejdsmiljøfolk, der er forankret i Byggeriets Arbejdsmiljøbus.

Baggrunden for BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste

Konsulenttjenesten skal medvirke til at nå branchens arbejdsmiljømål: Færre arbejdsulykker, mindre farlig kemi og mindre nedslidning (MSB). 

Midlerne kommer fra aftalen om ret til seniorpension for nedslidte fra 2019. BFA Bygge & Anlæg har fået 12,65 mio. kr. til blandt andet konsulenttjenesten. 

BFA Bygge & Anlæg består af arbejdsgivernes, ledernes og lønmodtagernes organisationer inden for bygge- og anlægsområdet. Se organisationerne.

Kontakt
konsulenttjenesten@bfa-ba.dk
+45 72 17 00 13


Hent flyeren om konsulenttjenesten


Hent flyeren om konsulenttjenestens tre tilbud

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.