Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Kraner

   

Unge under 18 år må kun betjene kraner, hvis det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse,fx som lærling, og kun hvis de blevet instrueret forsvarligt og har det nødvendige certifikat.

Vind

Den maksimale vindstyrke, som kranen må arbejde under, skal være beskrevet i kranens brugsanvisning.

Selv en let vind kan bringe byrden i svingninger og kan dermed gøre løftet uforsvarligt.

Kranføreren må i den konkrete situation vurdere, om han kan foretage løftet forsvarligt, så det hverken bringer grej, anhuggeren og andre i fare.

Anhugning

Det kaldes anhugningsarbejde, når en byrde bliver fastgjort til eller frigjort fra en krankrog. Anhuggeren skal være særligt udpeget, oplært og instrueret i at udføre arbejdet – også til det konkrete anhugningsarbejde. Oplæringen kan bl.a. ske på et anhuggerkursus udbudt af AMU-skolerne og hos visse leverandører af anhugningsgrej. Der er ikke krav om at anhuggeren har gennemgået et anhuggerkursus, men det kan være en fordel.

Anhuggeren skal være fortrolig med anhugningsgrejets mærkning, som oplyser om tilladt belastning for kæder, stropper m.m. samt maksimale stropvinkler.

Forud for en montageopgave bør man afholde et opstartsmøde. Her gennemgår anhugger og kranføreren rækkefølgen af montage og retningslinjerne for de enkelte løft. Følg altid angivelser på byrden/følgesedlen om anhugning. Vær opmærksom på, at anhuggere skal holde sig fri af byrden, hvor styring skal ske ved hjælp af styreliner el.lign., indtil byrden er placeret på underlaget, fx på indbygningsstedet, og dermed ikke kan svinge el.lign.

Inden det endelige løft skal man løfte byrden langsomt fri af underlaget og kontrollere:

 • at der er ligevægt (byrden hænger lige)
 • at stropper og anhugningsgrej sidder rigtigt
 • at stropperne ikke sidder i klemme (fisker)
 • at byrden ikke sidder fast i underlaget.

Ved afsætning af byrden skal anhuggeren sikre:

 • at byrden kan blive afsat sikkert, forsvarligt understøttet og på en sådan måde, at anhugningsmateriellet kan fjernes uden risiko
 • at anhugningsmateriellet holdes stramt, mens der foretages en evt. afstivning af byrden

Man kan returnere grejet, når anhugningsmateriellet er ophængt forsvarligt i krankrogen og sikret mod at fiske.

Opstår der tvivl om anhugningens forsvarlighed, byrdens vægt eller andet, skal arbejdet stoppe. Det er anhuggerens ansvar, og han skal efterfølgende rådføre sig med mester/kranfører.

Er løftet allerede i gang, skal føreren straks sænke byrden til nærmeste sikre hvileposition.

Anhugger og kranfører har ret og pligt til at nægte løft, hvis de er
betænkelige ved det pågældende løft.

Det er forbudt at krane/ løfte laster hen over arbejdsområder, hvor der opholder sig personer. Området skal afspærres, og kranføreren skal sikre sig, at området holdes fri af personer.

Tegngivning ved anhugning

Anhugningsgrej

Alt anhugningsgrej skal være CE-mærket.

Alle løftebeslag og andet løftegrej skal være tydeligt mærket med SWL eller WLL – som er et udtryk for størst tilladelige belastning – samt dato for sidste eftersyn. Anhugningsmateriellet kan også være forsynet med en farvekode, der fortæller, hvornår sidste eftersyn blev foretaget, jf. nedenstående.

Man skal kontrollere anhugningsgrej, hver gang man benytter det, og det skal have et hovedeftersyn mindst én gang om året.

thumbnail of side 238

Følg leverandørens anvisninger om, hvornår grejet skal kasseres. Der skal være en dansk brugsanvisning og andre relevante sprog på anhugningsgrejet. I forbindelse med arbejdet skal der være en brugsanvisning på dansk og andre sprog, som de ansatte forstår og som fortæller, hvordan anhugningsgrejet anvendes korrekt og efterses m.m.

Anhugningsgrej bør altid være opbevaret forsvarligt på et tørt og luftigt sted. Specielt skal man beskytte fibertove mod direkte sollys, da ultraviolette stråler nedbryder tovet. Kasseret grej skal være adskilt fra det øvrige grej.

 • Kran- og hejsekroge skal være forsynet med afhægtningssikring.
 • Man må ikke anvende galvaniseret anhugningsgrej ved løfteopgaver i saltvand.
 • Wirestropper må ikke kinke under opstramning.
 • Kæder må under belastning ikke være snoet. Opkortning skal ske med godkendt opkorterkrog, og samlinger skal ske med godkendte samleled.
 • Man skal beskytte stropper/fibertov mod skarpe kanter.

Samløft

Samløft med kraner skal man planlægge nøje. En sagkyndig person, der skal have sikker kommunikation med begge kranførere, skal lede det.

thumbnail of side 240

Begge kraner bør være af samme type og helst med samme system til hastighedsregulering. Belastningen må på intet tidspunkt overstige 75 % af den enkelte krans kapacitet. Om nødvendigt skal man anvende specielt grej, der sikrer korrekt vægtfordeling og lodrette løft.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger