Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Kvartsstøv

   

En lang række byggematerialer er fremstillet af sand, ler, granit, flint, kvartsmel (silica) m.v. og indeholder kvarts (krystallinsk siliciumdioxid). Det samme gælder for nogle typer af maling, spartelmasse, lim o.lign.

Kvartsstøv bliver dannet, når man fx bearbejder flint, sandsten, granit og beton eller arbejder med sandblæser. En del af støvet består af små partikler, som ved indånding bliver ført helt ned i de mindste dele af lungerne. Dette såkaldt respirable støv irriterer slimhinderne og bliver ophobet i lungerne på den person, som indånder det.thumbnail of rillefraesning_murvarek

Det giver risiko for udvikling af silikose (stenlunge) og lungekræft. Sygdommene viser sig ved hoste og tiltagende åndenød. Sygdommene kan påvises ved nedsat lungefunktion og røntgenundersøgelse af lungerne.

Sikkerhedsforanstaltninger

Man kan begrænse udviklingen af kvartsstøv på følgende måder:

  • Brug de mindst støvende arbejdsprocesser, fx klipning i stedet for skæring og hugning, og brug langsomtgående værktøj.
  • Brug værktøj, der er tilsluttet en støvsuger støvklasse H – dust
    ex­tractor, når der arbejdes med slående, borende og skærende værktøjer.
  • Sørg for at vande, når man ikke kan suge støvet bort.
  • Afsæt tid til jævnlig rengøring – og gør det.
  • Gør rent ved at støvsuge eller vådfeje – ikke ved at tørfeje. Støvsu­gere skal være forsynet med egnede filtre, dvs. filtre, der kan tilbageholde støv, som kan indåndes. Det skal være klasse H støvsuger. Brug om nødvendigt personlige værnemidler. Åndedrætsværn skal være mindst halvmaske med mindst P2-filter.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger