Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Læsse- og transportmaskiner

   

Rendegravere, bæltetraktorer med skovl eller blad, gummihjullæssere, dumpere, scrapere, gradere o.lign. betragtes som læsse- og transpor- tredskaber.

For disse maskiner skal følgende været sikret:

  • Eftersyn efter leverandørens anvisninger, dog minimum én gang hver 12. måned

  • Der skal altid følge en dansk brugsanvisning med maskinen og om nødvendigt på et andet sprog, som føreren forstår

  • Der skal være styrtsikkert førerhus.

Kun personer over 18 år, som har et gyldigt kørekort – som minimum et traktorkørekort – må føre læsse- og transportmaskiner. Unge under 18 år må kun betjene læsse- og transportmaskiner, hvis det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse, fx som lærling, og kun hvis de er blevet instrueret forsvarligt.

Adskil så vidt muligt kørende og gående trafik. Personer skal ikke være i nærheden af arbejdende eller kørende maskiner, hvor der kan være risiko for at blive ramt af maskinen.

Anvend overtrykskabine ved arbejde i forurenet jord, og i et støvende miljø.

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger