Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler

Laser

   

Laserstråling kan give øjen- og hudskader, og det gælder både den direkte og den reflekterede stråling. Lasere er inddelt i klasser efter deres farlighed – med tilhørende sikkerhedsforanstaltninger. Det gælder klasse 1 og klasse 2, hvor den almindelige blinkeeffekt hos de beskæftigede normalt vil sikre mod skader – og klasse 3 og derover, hvor der skal foretages særlige foranstaltninger.

Klassifikation af lasere og de tilhørende sikkerhedsforanstaltninger skal være i overensstemmelse med europæisk standard EN 60 825-1. Laseren skal ved levering have dansk brugsanvisning og være forsynet med et advarselsskilt.

Laseren må kun bruges af personer, der har den fornødne indsigt, og som er instrueret i at bruge den. For at undgå farlig stråling skal alle, der opholder sig i det område, hvor laseren bruges, kende til sikkerhedsforanstaltningerne.

Når der bliver arbejdet med laser, skal der placeres et advarselsskilt på et passende og synligt sted.

Øvrige sikkerhedsregler:

  • Se aldrig ind i laserstrålen.
  • Brug altid strålestop.
  • Undgå farlige reflekser fra blanke flader og arbejdsredskaber.
  • Undgå brugen af måleinstrumenter med kikkertsigte.
  • Anbring instrumenter, så laserstrålen ikke kan opfanges.
  • Når laseren ikke anvendes, skal den slukkes.
  • Anvend ikke en laser i en højere klasse end nødvendigt.

thumbnail of side 87_rettet_3x

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger