Vejledning i arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde
Byggepladsindretning
Kran, stiger og stilladser
Maskiner og værktøj
Støj og vibrationer
Kemi og støv
Løft og arbejdsstillinger
Arbejdsprocesser
Psykiske påvirkninger
Værnemidler
thumbnail of lommebog-for-afmaerkning-4-18-2

Lommebog for afmærkning af vejarbejder m.m.

   

Formålet med afmærkning for vejarbejder er at advare og vejlede trafikanterne om ændrede færdselsforhold og dermed bidrage til sikkerheden for både trafikanter og beskæftigede ved vejarbejde. Et vejarbejde vil, uanset hvor lille det er, medføre ulempe og risiko for trafikanterne og de beskæftigede. Det er derfor vigtigt, at man både ved planlægningen og ved udførelsen af arbejdet er omhyggelig med afmærkningen.

Lommebogen er ligeledes en Branchevejledning, der primært er rettet mod afmærkning af vejarbejder i forbindelse med entreprenørens planlægning og udførelse samt opstilling, ændring og fjernelse af afmærkning.
Der er ligeledes udarbejdet en hjemmeside vejregler.dk, der giver vejarbejdets parter et fælles grundlag for planlægning, projektering og udførelse af vejarbejde med særlig fokus på arbejdsmiljø, trafiksikkerhed og fremkommelighed ved vejarbejde.

Lommebogen kan købes i trykt form hos Vejdirektoratet ved at skrive en mail til trykkeri@vd.dk

Lommebog for afmærkning af vejarbejder m.m.

Udgivet 2017

front-form2
×

Vær opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve.

Branchevejledninger